Natrag na vrijeme otkriti suštinu bicikla.

Svi najvažniji ne-natjecateljski biciklistički događaji u 3 Venecijah, samo na vintage biciklih. Počnije se sa Artico koji sledi Istrianissima 23. 4. 2017.