Za prijavu na Istrianissimu je obavezna online prijava koja je bezplatna. Izpunite i šaljite obrazac u našu pisarnu – kliknite na gumb izpod.

Startnina 30 € se plaća na dan starta. Ako se želite prijaviti kao grupa, kontaktirajte nas.

Organizator može promijeniti trasu ukoliko se za to steknu posebni uvjeti (loše vrijeme, odron terena kuda prolazi trasa i sl.). Broj biciklista je ograničen na 120.