23. April 2017

  • 9.00 ujutro, ne prerano: Izbor na pjaci kod baliništa u Kaštelu. Prijava i dobrodošlice.

  • 10.00 Početak bicikljade.
  • Kroz dan: Bicikliranje i poziranje.
  • Popodne: Savršetak bicikljade.
  • Večer: Fešta.

Za više informacija sledite nam na Facebooku , posjetite našu web stranicu www.istrianissima.com ali pišite na info@istrianissima.com.

 

 istrianissima vintage cycling event


Pravo nastupa

Na biciklijadi samostalno mogu sudjelovati sve osobe starije od 14 godina. Maloljetne osobe mogu sudjelovati uz potpis roditelja/staratelja na pisanoj izjavi (koju moraju predati kod preuzimanja broja) u kojoj je vidljivo da je roditelj/staratelj suglasan da dijete sudjeluje na biciklijadi na vlastitu odgovornost.

Vozači potpisom izjave i startom biciklijade preuzimaju navedena pravila i voze na vlastitu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost za djela učinjena od strane vozača prema trećim osobama.

Organizator zadržava pravo promjena uvjeta biciklijade bez prethodne najave.